top of page

العمل معنا

فوائد      _cc781905-5cde-3194_ad5b3b-136ينفع البوابات

​Tهوfollowing​ ​benefits,​ ​opportunities,​ _d04a07d8-9cd1 -3239-9149-20813d6c673b_and​ ​resources​ ​are​ _d04a07d8- 9cd1-3239-9149-20813d6c673b_provided​ ​to_d04a07d8-9cd1-3239-914920a07d8-9cd1-32139149

 • Onboarding/Welcome:​ ​Staff​ ​member​ _d04a07d8-9cd1 -3239-9149-20813d6c673b_is​ ​acclimated​ ​into​ _d04a07d8- 9cd1-3239-9149-20813d6c673b_our​ ​school​ ​community​ _d04a07d8 -9cd1-3239-9149-20813d6c673b_by

  • Head​ ​of​ _d04a0713_20914d6c673b_ _d04a0713d839-20

  • DTLS / القيادة

  • Human​ ​Resources/Business​ ​Manager:​ _d04a07d8-9cd1 -3239-9149-20813d6c673b_

  • HR​ ​Team​ ​provides​ _d04a07d8-9cd1-3239-9149 -20813d6c673b_new​ ​staff_cc781905-5cde-3158-bb3b-136bad5cf058__de94member​ ​with​ ​documents​ _d04a07d8-9cd1-3239-9149 -20813d6c673b_related​ ​to_d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813_d6c673cd1-3239-9149-20813_d6c673

  • Hiring​ ​Committee

  • Invited​ ​to​ حضور all celebrations_ccb1908136

 • التعويضات_ d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813d6c673b_ _d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813d6c673b _ & _ d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813d6c673b_ _def1-9149-20813d6c673b_ _def1-9149_20813d6c673b_ _def1-9149_20813d6c673b_ _def8-9149

  • Annual​ ​Salary​ _d04a-3213d6c673b_ _d04a-3213d6c

  • Highly​ ​competitive​ ​compensation​ _d04a07d8-9cd1-3239-9149 -20813d6c673b_package

  •  403b​ ​Retirement_d04a07-20813d639_d04a04a07-207-9

  • Parking​ ​spots​ ​provided​ _d04a07d8-9cd1-3239-9149 -20813d6c673b_to​ ​staff​ ​on​ _d04a07d8-9cd1-3239- 9149-20813d6c673b_a​ ​rotating_d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813_d6c679131-3239-9149-20813_d6c67

  • Shuttle​ ​service​ ​to​ _d04a07d8-9cd1-3239-9149 -20813d6c673b_public​ ​transportation

  • Pre-tax​ ​Metro​ _d04a04cd0813d6c673b_ _d014a0420_Cd6c673b_

  • Cab​ ​reimbursement​ ​(as​ _d04a07d8-9cd1-3239 -9149-20813d6c673b_applicable)

  • Opportunities​ ​for​ ​extra​ _d04a07d8-9cd1-3239-9149 -20813d6c673b_pay​ ​(coaching​ ​sports,​ _d04a07d8- 9cd1-3239-9149-20813d6c673b_leading​ ​after​ ​school​ _d04a07d8 -9cd1-3239-9149-20813d6c673b_clubs ،إلخ)

  • Meals​ ​(lunch​ ​and​ _d04a07d8-9cd1-3239 -9149-20813d6c673b_dinner​ ​on​ ​conference​ _d04a07d8-9cd1- 3239-9149-20813d6c673b_days,​ ​during​ ​summer​ _d04a07d8 -9cd1-3239-9149-20813d6c673b_PD ، ​ ​andother​ ​times)

 •  Individual​ ​Professional​ ​Development_d04a07d8-9cd1-3239-9149- 20813d6c673b_ ​ (IPD)

  • Certification​ ​requirements​ _d04a0720813d6c673b_ _d04a0813ed

  • Charter​ ​Center​ ​Service​ _d04a07d8-9cd1-3239-9149 -20813d6c673b_to​ ​review​ ​certification​ _d04a07d8-9cd1-3239- 9149-20813d6c673b احتياجات / متطلبات

  • IPD​ ​​​Plan:​ _d04a07d8-9cd1-3239- 9149-20813d6c673b_One-on-one​ ​mentoring​ ​meetings​ _d04a07d8 -9cd1-3239-9149-20813d6c673b_to​ ​analyze​ ​professional​ ​ مناطق الهدف

  • Off-site​ ​professional​ ​development​ _d04a07d8-9cd1-3239 -9149-20813d6c673b_opportunities​ ​ (workshops,​ ​conferences,_d04a07d8-9cd1-3239-9149 -20813d6c673b_ ​seminars ، ​ _d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813_d6c)

●      Professional​ ​Development:

      _cc7819585-5cde-3194-bbc3bcc-136Coaching:​ ​On-site​ ​coaches​ _d04a07d8-9cd1 -3239-9149-20813d6c673b_mentor​ ​and​ ​guide​ _d04a07d8- 9cd1-3239-9149-20813d6c673b_teachers​ ​in​ ​core​ _d04a07d8 -9cd1-3239-9149-20813d6c673b_subjects

        ○  Mentoring_d04a07d8-9cd1-3239 -9149-20813d6c673b_ ​Program مع معلمين ذوي خبرة في الموقع

        ○  Each_d04a07d8-9cd1-3239 -9149-20813d6c673b_ ​Wednesday​ ​is​ ​a_d04a07d8-9cd1- 3239-9149-20813d6c673b_ ​half-day​ ​for​ ​scholars ,​ ​and​ ​the​ _d04a07d8-9cd1-3239- 9149-20813d6c673b_remainder​ _d04a07d8-9cd1-3239-9 149-20813d6c673b_of​ ​the_d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813d6c674d3-20is​ ​dedicated​ ​to​ _d04a07d8-9cd1-3239-9149 -20813d6c673b_staff​ ​for_d04a07d8-9cd1-3239-9149-20813d6c673-20a

  _cc781905_cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc7819585-5cde-3194-bbc01951958d94 -bb3b-136bad5cf58d_ on-site​ ​professional​ ​development​ _d04a07d8 -9cd1-3239-9149-20813d6c673b_opportunities

        ○  Opportunities_d04a07d8-9cd1-3239 -9149-20813d6c673b_ ​for​ ​Leadership​ ​Roles ​with​ ​additional responsibilities​ _d04a07d8-9cd1-3239-9149 -20813d6c673b_and​ ​compensation

     

البوابات

 

ADP - قم بتسجيل الدخول من هنا to view stubs الخاص بك ، W2 ، تغيير العنوان ، والعديد من الخيارات الأخرى إلكترونيًا.

الإمبراطورية BC / BS - نستخدم Empire Blue Cross / Blue Shield .  تحتوي بطاقة الهوية على جميع التأمينات الثلاثة (الطبية ، والأسنان ، والرؤية).

Benefits
WorkPortals
bottom of page